Giải hạng nhất Việt Nam

Mùa giải gần nhất: Giải hạng nhất Việt Nam 70/70

Bắt đầu : 01/01/1970 | Kết thúc : 01/01/1970

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG

Lịch thi đấu Giải hạng nhất Việt Nam

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Giải hạng nhất Việt Nam

Giải Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Vòng 9
U 17:00 - 21/06 hà nội b 1 - 2 đắk lắk

1 - 1
U 16:30 - 22/06 xm fico tây ninh 0 - 0 binh phuoc

0 - 0
U 17:00 - 22/06 đồng tâm long an 1 - 0 công an nhân dân

1 - 0
U 16:00 - 23/06 tdcs đồng tháp 1 - 0 viettel fc

0 - 0
U 16:30 - 23/06 huda huế 3 - 0 sqc bình định

0 - 0
U 15:30 - 01/06 đắk lắk 2 - 0 binh phuoc

2 - 0
U 16:00 - 01/06 xm fico tây ninh 1 - 2 sqc bình định

0 - 0
U 17:00 - 01/06 pho-hien-fc 1 - 0 tdcs đồng tháp

1 - 0
U 17:00 - 01/06 pho-hien-fc 1 - 0 cs. dong thap

1 - 0
U 16:00 - 02/06 huda huế 5 - 0 an-giang

1 - 0
U 17:00 - 02/06 đồng tâm long an 1 - 1 phu-dong-fc

1 - 0
U 17:00 - 02/06 hong-linh-ha-tinh-fc 2 - 0

2 - 0
Vòng 8
U 16:00 - 15/06 tdcs đồng tháp 3 - 1 đồng tâm long an

1 - 0
U 16:00 - 15/06 sqc bình định 3 - 2 đắk lắk

0 - 1
U 15:30 - 16/06 công an nhân dân 3 - 4 hà nội b

0 - 1
U 16:30 - 16/06 binh phuoc 1 - 1 huda huế

1 - 0
U 17:00 - 16/06 viettel fc 5 - 1 xm fico tây ninh

3 - 0
U 15:30 - 25/05 tdcs đồng tháp 3 - 1 đắk lắk

2 - 0
U 15:30 - 25/05 cs. dong thap 3 - 1 đắk lắk

2 - 0
U 16:00 - 25/05 sqc bình định 0 - 4 pho-hien-fc

0 - 1
U 15:30 - 26/05 an-giang 0 - 2 hong-linh-ha-tinh-fc

0 - 1
U 15:30 - 26/05 phu-dong-fc 2 - 1 huda huế

0 - 0
U 16:30 - 26/05 binh phuoc 4 - 1 xm fico tây ninh

2 - 1
U 17:00 - 26/05 1 - 1 đồng tâm long an

1 - 1
Vòng 7
U 16:00 - 08/06 sqc bình định 4 - 0 đồng tâm long an

0 - 0
U 16:30 - 08/06 xm fico tây ninh 1 - 1 công an nhân dân

1 - 0
U 16:30 - 08/06 huda huế 1 - 3 viettel fc

0 - 2
U 15:30 - 09/06 đắk lắk 5 - 0 binh phuoc

1 - 0
U 17:00 - 09/06 hà nội b 2 - 0 tdcs đồng tháp

0 - 0
U 15:30 - 17/05 an-giang 1 - 1 đắk lắk

0 - 1
U 15:30 - 17/05 phu-dong-fc 1 - 3 pho-hien-fc

0 - 2
U 16:00 - 18/05 huda huế 2 - 0 sqc bình định

1 - 0
U 17:00 - 18/05 2 - 1 xm fico tây ninh

0 - 1
U 16:30 - 19/05 binh phuoc 3 - 0 đồng tâm long an

1 - 0
U 17:00 - 20/05 hong-linh-ha-tinh-fc 3 - 0 tdcs đồng tháp

2 - 0
U 17:00 - 20/05 hong-linh-ha-tinh-fc 3 - 0 cs. dong thap

2 - 0
Vòng 6
U 17:00 - 01/06 hà nội b 5 - 1 sqc bình định

1 - 1
U 17:00 - 01/06 đồng tâm long an 2 - 1 xm fico tây ninh

0 - 0
U 15:30 - 02/06 đắk lắk 3 - 3 huda huế

0 - 1
U 15:30 - 02/06 công an nhân dân 0 - 4 viettel fc

0 - 3
U 16:30 - 02/06 binh phuoc 1 - 0 tdcs đồng tháp

1 - 0
U 15:30 - 10/05 tdcs đồng tháp 0 - 2 huda huế

0 - 1
U 15:30 - 10/05 cs. dong thap 0 - 2 huda huế

0 - 1
U 15:30 - 11/05 đắk lắk 2 - 0

1 - 0
U 17:00 - 11/05 pho-hien-fc 2 - 2 an-giang

1 - 2
U 17:00 - 11/05 đồng tâm long an 2 - 1 sqc bình định

1 - 1
U 16:00 - 12/05 xm fico tây ninh 2 - 1 phu-dong-fc

1 - 1
U 17:00 - 12/05 hong-linh-ha-tinh-fc 0 - 0 binh phuoc

0 - 0
Vòng 5
U 16:00 - 25/05 tdcs đồng tháp 1 - 0 công an nhân dân

1 - 0
U 16:30 - 25/05 xm fico tây ninh 0 - 2 hà nội b

0 - 1
U 16:00 - 26/05 sqc bình định 0 - 0 binh phuoc

0 - 0
U 16:30 - 26/05 huda huế 1 - 1 đồng tâm long an

0 - 1
U 17:00 - 27/05 viettel fc 2 - 0 đắk lắk

1 - 0
U 15:30 - 05/05 phu-dong-fc 0 - 2 hong-linh-ha-tinh-fc

0 - 0
U 16:00 - 05/05 huda huế 4 - 0 đồng tâm long an

0 - 0
U 16:00 - 05/05 sqc bình định 2 - 1 đắk lắk

0 - 1
U 16:30 - 05/05 binh phuoc 2 - 1 tdcs đồng tháp

1 - 0
U 16:30 - 05/05 binh phuoc 2 - 1 cs. dong thap

1 - 0
U 17:30 - 05/05 pho-hien-fc 0 - 1 xm fico tây ninh

0 - 0
U 17:00 - 06/05 0 - 4 an-giang

0 - 0
Vòng 4
U 16:00 - 18/05 sqc bình định 0 - 1 viettel fc

0 - 1
U 17:00 - 18/05 hà nội b 0 - 3 huda huế

0 - 3
U 15:30 - 19/05 công an nhân dân 1 - 1 binh phuoc

0 - 1
U 16:00 - 19/05 tdcs đồng tháp 1 - 0 xm fico tây ninh

0 - 0
U 17:00 - 19/05 đồng tâm long an 1 - 0 đắk lắk

1 - 0
U 17:00 - 25/04 hong-linh-ha-tinh-fc 3 - 3 pho-hien-fc

3 - 1
U 15:30 - 27/04 đắk lắk 2 - 0 huda huế

0 - 0
U 15:30 - 27/04 an-giang 0 - 0 xm fico tây ninh

0 - 0
U 17:00 - 27/04 3 - 1 phu-dong-fc

2 - 0
U 15:30 - 28/04 tdcs đồng tháp 2 - 0 đồng tâm long an

1 - 0
U 15:30 - 28/04 cs. dong thap 2 - 0 đồng tâm long an

1 - 0
U 16:30 - 28/04 binh phuoc 3 - 0 sqc bình định

1 - 0
Vòng 3
U 15:30 - 04/05 huda huế 2 - 0 công an nhân dân

1 - 0
U 16:30 - 04/05 binh phuoc 2 - 2 hà nội b

1 - 2
U 17:00 - 04/05 viettel fc 1 - 1 đồng tâm long an

1 - 1
U 15:30 - 05/05 đắk lắk 0 - 0 tdcs đồng tháp

0 - 0
U 16:30 - 05/05 xm fico tây ninh 2 - 0 sqc bình định

0 - 0
U 15:30 - 20/04 phu-dong-fc 0 - 1 tdcs đồng tháp

0 - 1
U 15:30 - 20/04 phu-dong-fc 0 - 1 cs. dong thap

0 - 1
U 16:00 - 20/04 huda huế 0 - 1 binh phuoc

0 - 1
U 17:00 - 20/04 pho-hien-fc 1 - 1

0 - 0
U 16:00 - 21/04 xm fico tây ninh 3 - 1 đắk lắk

0 - 1
U 16:00 - 21/04 sqc bình định 0 - 1 an-giang

0 - 0
U 17:00 - 21/04 đồng tâm long an 2 - 1 hong-linh-ha-tinh-fc

1 - 0
Vòng 22
U 15:30 - 22/09 binh phuoc 4 - 3 huda huế

2 - 2
U 15:30 - 22/09 hong-linh-ha-tinh-fc 2 - 1 đồng tâm long an

0 - 1
U 15:30 - 22/09 đắk lắk 4 - 2 xm fico tây ninh

2 - 0
U 15:30 - 22/09 0 - 0 pho-hien-fc

0 - 0
U 15:30 - 22/09 cs. dong thap 2 - 2 phu-dong-fc

2 - 1
U 15:30 - 22/09 an-giang 2 - 0 sqc bình định

1 - 0
Vòng 21
U 15:30 - 15/09 sqc bình định 0 - 2 binh phuoc

0 - 1
U 15:30 - 15/09 phu-dong-fc 2 - 0

0 - 0
U 15:30 - 15/09 đồng tâm long an 2 - 1 tdcs đồng tháp

1 - 0
U 15:30 - 15/09 pho-hien-fc 1 - 4 hong-linh-ha-tinh-fc

1 - 3
U 15:30 - 15/09 huda huế 2 - 0 đắk lắk

2 - 0
U 15:30 - 15/09 xm fico tây ninh 3 - 1 an-giang

2 - 0
U 15:30 - 15/09 đồng tâm long an 2 - 1 cs. dong thap

1 - 0
Vòng 20
U 15:30 - 30/08 hong-linh-ha-tinh-fc 1 - 0 xm fico tây ninh

1 - 0
U 15:30 - 31/08 an-giang 1 - 2 phu-dong-fc

0 - 1
U 16:30 - 31/08 binh phuoc 1 - 2 pho-hien-fc

1 - 1
U 17:00 - 31/08 2 - 1 huda huế

0 - 0
U 15:30 - 01/09 đắk lắk 1 - 0 đồng tâm long an

0 - 0
U 15:30 - 01/09 tdcs đồng tháp 0 - 0 sqc bình định

0 - 0
U 15:30 - 01/09 cs. dong thap 0 - 0 sqc bình định

0 - 0
Vòng 2
U 16:00 - 20/04 tdcs đồng tháp 2 - 0 sqc bình định

0 - 0
U 15:30 - 21/04 công an nhân dân 1 - 0 đắk lắk

0 - 0
U 15:30 - 21/04 binh phuoc 0 - 2 viettel fc

0 - 0
U 16:30 - 21/04 xm fico tây ninh 2 - 0 huda huế

1 - 0
U 17:00 - 08/05 hà nội b 1 - 1 đồng tâm long an

0 - 1
U 17:00 - 12/04 hong-linh-ha-tinh-fc 2 - 1 huda huế

1 - 1
U 15:30 - 13/04 tdcs đồng tháp 2 - 1 xm fico tây ninh

0 - 1
U 15:30 - 13/04 cs. dong thap 2 - 1 xm fico tây ninh

0 - 1
U 16:30 - 13/04 binh phuoc 4 - 3 phu-dong-fc

1 - 2
U 15:30 - 14/04 đắk lắk 1 - 2 pho-hien-fc

0 - 1
U 15:30 - 14/04 an-giang 3 - 0 đồng tâm long an

0 - 0
U 17:00 - 14/04 0 - 0 sqc bình định

0 - 0
Vòng 19
U 17:00 - 23/08 pho-hien-fc 2 - 0 đắk lắk

1 - 0
U 16:00 - 24/08 huda huế 2 - 1 hong-linh-ha-tinh-fc

1 - 0
U 17:00 - 24/08 đồng tâm long an 1 - 1 an-giang

1 - 0
U 15:30 - 25/08 phu-dong-fc 1 - 0 binh phuoc

0 - 0
U 16:00 - 25/08 xm fico tây ninh 1 - 1 tdcs đồng tháp

0 - 0
U 16:00 - 25/08 sqc bình định 3 - 0

1 - 0
U 16:00 - 25/08 xm fico tây ninh 1 - 1 cs. dong thap

0 - 0
Vòng 18
U 15:00 - 05/10 hà nội b 1 - 2 viettel fc

0 - 0
U 15:00 - 05/10 binh phuoc 1 - 1 đồng tâm long an

0 - 0
U 15:00 - 05/10 công an nhân dân 1 - 1 sqc bình định

0 - 1
U 15:00 - 05/10 xm fico tây ninh 5 - 4 đắk lắk

3 - 1
U 15:00 - 05/10 tdcs đồng tháp 5 - 3 huda huế

3 - 2
U 15:30 - 16/08 đắk lắk 1 - 1 sqc bình định

1

1 - 0
U 15:30 - 17/08 an-giang 1 - 1

1.5

1 - 0
U 15:30 - 17/08 hong-linh-ha-tinh-fc 3 - 0 phu-dong-fc

0 - 0
U 15:30 - 18/08 tdcs đồng tháp 1 - 1 binh phuoc

1 - 1
U 15:30 - 18/08 cs. dong thap 1 - 1 binh phuoc

1 - 1
U 16:00 - 18/08 xm fico tây ninh 2 - 0 pho-hien-fc

1 - 0
U 17:00 - 18/08 đồng tâm long an 5 - 1 huda huế

3 - 0
Vòng 17
U 15:00 - 22/09 huda huế 0 - 0 xm fico tây ninh

0.5/1

U 15:00 - 22/09 đắk lắk 0 - 0 công an nhân dân

1/1.5

U 15:00 - 22/09 sqc bình định 0 - 0 tdcs đồng tháp

0.5

U 15:00 - 22/09 đồng tâm long an 0 - 0 hà nội b

0.5

U 15:00 - 22/09 viettel fc 0 - 0 binh phuoc

1.5

U 15:00 - 29/09 huda huế 3 - 2 xm fico tây ninh

0.5/1

1 - 1
U 15:00 - 29/09 đắk lắk 0 - 1 công an nhân dân

1/1.5

0 - 0
U 15:00 - 29/09 sqc bình định 0 - 0 tdcs đồng tháp

0.5

0 - 0
U 15:00 - 29/09 đồng tâm long an 2 - 2 hà nội b

0.5

1 - 1
U 15:00 - 29/09 viettel fc 2 - 0 binh phuoc

1.5

0 - 0
U 16:00 - 09/08 huda huế 1 - 0 tdcs đồng tháp

1 - 0
U 16:00 - 09/08 huda huế 1 - 0 cs. dong thap

1 - 0
U 16:00 - 10/08 sqc bình định 0 - 2 đồng tâm long an

0 - 1
U 19:00 - 10/08 phu-dong-fc 1 - 2 xm fico tây ninh

0 - 1
U 15:30 - 11/08 an-giang 0 - 1 pho-hien-fc

0 - 0
U 16:30 - 11/08 binh phuoc 1 - 4 hong-linh-ha-tinh-fc

0 - 0
U 17:00 - 11/08 1 - 1 đắk lắk

1 - 1
Vòng 16
U 15:00 - 16/09 đắk lắk 2 - 2 đồng tâm long an

1

1 - 1
U 16:30 - 16/09 huda huế 0 - 1 hà nội b

-0.5

0 - 1
U 16:30 - 16/09 xm fico tây ninh 1 - 0 tdcs đồng tháp

-0.5

1 - 0
U 16:30 - 16/09 binh phuoc 1 - 0 công an nhân dân

0.5/1

0 - 0
U 17:00 - 16/09 viettel fc 2 - 0 sqc bình định

1.5

2 - 0
U 16:00 - 02/08 xm fico tây ninh 3 - 1

3 - 0
U 15:30 - 03/08 đắk lắk 1 - 2 an-giang

0 - 0
U 17:00 - 03/08 pho-hien-fc 2 - 0 phu-dong-fc

0 - 0
U 15:30 - 04/08 tdcs đồng tháp 2 - 4 hong-linh-ha-tinh-fc

1 - 1
U 15:30 - 04/08 cs. dong thap 2 - 4 hong-linh-ha-tinh-fc

1 - 1
U 16:00 - 04/08 sqc bình định 3 - 2 huda huế

1 - 1
U 17:00 - 04/08 đồng tâm long an 1 - 0 binh phuoc

0 - 0
Vòng 15
U 15:30 - 12/09 công an nhân dân 0 - 1 huda huế

0/0.5

0 - 0
U 16:00 - 12/09 tdcs đồng tháp 1 - 0 đắk lắk

0/0.5

1 - 0
U 16:00 - 12/09 sqc bình định 2 - 2 xm fico tây ninh

1 - 1
U 17:00 - 12/09 hà nội b 3 - 0 binh phuoc

1/1.5

2 - 0
U 17:00 - 12/09 đồng tâm long an 2 - 3 viettel fc

0

1 - 1
U 15:30 - 26/07 tdcs đồng tháp 1 - 1

0 - 0
U 15:30 - 26/07 cs. dong thap 1 - 1

0 - 0
U 16:00 - 27/07 hong-linh-ha-tinh-fc 3 - 0 sqc bình định

1 - 0
U 16:00 - 27/07 huda huế 4 - 3 xm fico tây ninh

2 - 2
U 16:30 - 27/07 binh phuoc 1 - 0 an-giang

0 - 0
U 17:00 - 27/07 đồng tâm long an 3 - 2 pho-hien-fc

0 - 0
U 19:00 - 27/07 phu-dong-fc 1 - 2 đắk lắk

1 - 2
Vòng 14
U 16:00 - 07/09 sqc bình định 5 - 2 huda huế

0.5

2 - 2
U 17:00 - 07/09 viettel fc 2 - 1 tdcs đồng tháp

0.5/1

1 - 1
U 15:00 - 08/09 đắk lắk 0 - 0 hà nội b

0.5

0 - 0
U 15:30 - 08/09 công an nhân dân 2 - 1 đồng tâm long an

-0/0.5

1 - 0
U 16:30 - 08/09 binh phuoc 1 - 1 xm fico tây ninh

0.5/1

0 - 0
U 15:30 - 19/07 đắk lắk 0 - 2 hong-linh-ha-tinh-fc

0

0 - 0
U 17:00 - 19/07 pho-hien-fc 0 - 0 huda huế

1.5

0 - 0
U 15:30 - 20/07 an-giang 1 - 0 tdcs đồng tháp

0 - 0
U 15:30 - 20/07 an-giang 1 - 0 cs. dong thap

0 - 0
U 16:00 - 20/07 sqc bình định 0 - 0 phu-dong-fc

0 - 0
U 16:00 - 20/07 xm fico tây ninh 1 - 1 đồng tâm long an

0 - 1
U 17:00 - 20/07 0 - 0 binh phuoc

0 - 0
Vòng 13
U 15:00 - 21/07 đắk lắk 2 - 1 sqc bình định

0 - 0
U 16:30 - 21/07 xm fico tây ninh 1 - 0 viettel fc

1 - 0
U 16:30 - 21/07 huda huế 0 - 0 binh phuoc

0 - 0
U 17:00 - 22/07 đồng tâm long an 2 - 1 tdcs đồng tháp

2 - 0
U 17:00 - 23/07 hà nội b 3 - 0 công an nhân dân

3 - 0
U 16:00 - 13/07 sqc bình định 2 - 2 xm fico tây ninh

-0/0.5

1 - 0
U 16:30 - 13/07 binh phuoc 0 - 0 đắk lắk

0.5/1

0 - 0
U 15:30 - 14/07 tdcs đồng tháp 1 - 1 pho-hien-fc

0/0.5

1 - 0
U 15:30 - 14/07 an-giang 4 - 0 huda huế

0.5/1

0 - 0
U 15:30 - 14/07 cs. dong thap 1 - 1 pho-hien-fc

0/0.5

1 - 0
U 17:00 - 14/07 0 - 4 hong-linh-ha-tinh-fc

-0.5

0 - 1
U 19:00 - 15/07 phu-dong-fc 2 - 1 đồng tâm long an

-0/0.5

2 - 1
Vòng 12
U 15:30 - 14/07 công an nhân dân 3 - 1 xm fico tây ninh

2 - 1
U 16:30 - 14/07 binh phuoc 0 - 2 đắk lắk

0 - 0
U 17:00 - 14/07 viettel fc 3 - 1 huda huế

1 - 1
U 17:00 - 14/07 đồng tâm long an 2 - 2 sqc bình định

1 - 1
U 16:00 - 18/07 tdcs đồng tháp 1 - 1 hà nội b

0 - 1
U 16:00 - 06/07 huda huế 2 - 0 phu-dong-fc

1

2 - 0
U 17:00 - 06/07 đồng tâm long an 0 - 1

0.5/1

0 - 1
U 15:30 - 07/07 đắk lắk 2 - 0 tdcs đồng tháp

0.5

0 - 0
U 15:30 - 07/07 đắk lắk 2 - 0 cs. dong thap

0.5

0 - 0
U 17:00 - 07/07 pho-hien-fc 4 - 1 sqc bình định

1.5

2 - 1
U 16:00 - 08/07 xm fico tây ninh 0 - 1 binh phuoc

0/0.5

0 - 0
U 16:00 - 08/07 hong-linh-ha-tinh-fc 0 - 1 an-giang

1/1.5

0 - 0
Vòng 11
U 16:30 - 06/07 xm fico tây ninh 2 - 2 đồng tâm long an

1 - 1
U 17:00 - 06/07 viettel fc 2 - 1 công an nhân dân

2 - 0
U 16:00 - 07/07 tdcs đồng tháp 3 - 2 binh phuoc

1 - 1
U 16:30 - 07/07 huda huế 1 - 3 đắk lắk

1 - 2
U 16:00 - 28/07 sqc bình định 1 - 1 hà nội b

-0.5

1 - 0
U 15:30 - 16/06 an-giang 4 - 2 binh phuoc

0.5

2 - 0
U 15:30 - 16/06 đắk lắk 2 - 1 phu-dong-fc

1

2 - 1
U 16:00 - 16/06 xm fico tây ninh 3 - 0 huda huế

0 - 0
U 16:00 - 16/06 sqc bình định 0 - 3 hong-linh-ha-tinh-fc

-0.5

0 - 0
U 17:00 - 16/06 pho-hien-fc 1 - 1 đồng tâm long an

0 - 1
U 17:00 - 16/06 2 - 2 tdcs đồng tháp

2 - 1
U 17:00 - 16/06 2 - 2 cs. dong thap

2 - 1
Vòng 10
U 17:00 - 26/06 hà nội b 2 - 1 xm fico tây ninh

1 - 1
U 17:00 - 29/06 đồng tâm long an 1 - 0 huda huế

1 - 0
U 15:00 - 30/06 đắk lắk 3 - 2 viettel fc

0 - 2
U 15:30 - 30/06 công an nhân dân 1 - 2 tdcs đồng tháp

0 - 2
U 16:30 - 30/06 binh phuoc 2 - 0 sqc bình định

2 - 0
U 15:30 - 12/06 tdcs đồng tháp 4 - 2 an-giang

0.5

2 - 1
U 15:30 - 12/06 cs. dong thap 4 - 2 an-giang

0.5

2 - 1
U 16:00 - 12/06 huda huế 0 - 4 pho-hien-fc

0.5

0 - 1
U 16:30 - 12/06 binh phuoc 3 - 1

0.5/1

3 - 0
U 17:00 - 12/06 đồng tâm long an 3 - 0 xm fico tây ninh

0/0.5

3 - 0
U 17:00 - 12/06 hong-linh-ha-tinh-fc 3 - 1 đắk lắk

1

1 - 0
U 19:00 - 12/06 phu-dong-fc 0 - 1 sqc bình định

0

0 - 0
Vòng 1
U 15:30 - 14/04 đắk lắk 3 - 0 xm fico tây ninh

1 - 0
U 15:30 - 14/04 huda huế 1 - 1 tdcs đồng tháp

0 - 0
U 16:00 - 14/04 sqc bình định 1 - 0 công an nhân dân

0 - 0
U 17:00 - 14/04 đồng tâm long an 1 - 1 binh phuoc

1 - 0
U 17:00 - 14/04 viettel fc 1 - 1 hà nội b

1 - 0
U 17:00 - 05/04 pho-hien-fc 1 - 0 binh phuoc

0 - 0
U 16:00 - 06/04 sqc bình định 2 - 2 tdcs đồng tháp

1 - 1
U 16:00 - 06/04 sqc bình định 2 - 2 cs. dong thap

1 - 1
U 17:00 - 06/04 đồng tâm long an 3 - 2 đắk lắk

2 - 1
U 19:00 - 06/04 phu-dong-fc 1 - 1 an-giang

1 - 1
U 16:00 - 07/04 xm fico tây ninh 0 - 1 hong-linh-ha-tinh-fc

0 - 0
U 16:00 - 07/04 huda huế 0 - 0 TP Cần Thơ

0 - 0
U 16:00 - 07/04 huda huế 0 - 0

0 - 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 VIETTEL FC 18 13 2 3 37 15 22 41
2 HÀ NỘI B 18 8 7 3 32 20 12 31
3 TDCS Đồng Tháp 18 9 4 5 23 17 6 31
4 Đắk Lắk 18 7 4 7 31 24 7 25
5 Đồng Tâm Long An 18 5 9 4 24 27 -3 24
6 XM Fico Tây Ninh 18 5 5 8 23 31 -8 20
7 Huda Huế 18 5 5 8 26 31 -5 20
8 Binh Phuoc 18 3 9 6 13 24 -11 18
9 SQC Bình Định 18 4 6 8 21 29 -8 18
10 CÔNG AN NHÂN DÂN 18 4 3 11 15 27 -12 15
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 TDCS Đồng Tháp 9 8 1 0 18 7 11 25
2 VIETTEL FC 9 7 2 0 20 6 14 23
3 Đồng Tâm Long An 9 5 3 1 14 10 4 18
4 XM Fico Tây Ninh 9 5 3 1 14 9 5 18
5 SQC Bình Định 9 4 4 1 16 8 8 16
6 Đắk Lắk 9 4 4 1 18 9 9 16
7 HÀ NỘI B 9 5 1 3 18 10 8 16
8 Binh Phuoc 9 3 4 2 9 9 0 13
9 Huda Huế 9 3 3 3 12 11 1 12
10 CÔNG AN NHÂN DÂN 9 3 2 4 12 15 -3 11
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 VIETTEL FC 9 6 0 3 17 9 8 18
2 HÀ NỘI B 9 3 6 0 14 10 4 15
3 Đắk Lắk 9 3 0 6 13 15 -2 9
4 Huda Huế 9 2 2 5 14 20 -6 8
5 TDCS Đồng Tháp 9 1 3 5 5 10 -5 6
6 Đồng Tâm Long An 9 0 6 3 10 17 -7 6
7 Binh Phuoc 9 0 5 4 4 15 -11 5
8 CÔNG AN NHÂN DÂN 9 1 1 7 3 12 -9 4
9 XM Fico Tây Ninh 9 0 2 7 9 22 -13 2
10 SQC Bình Định 9 0 2 7 5 21 -16 2